Una flor de paper

Visualització de les possibilitats de poder fer moltíssims models de flors reals per acabar escollint un model i realitzar-lo. Aquest taller pot ser monogràfic de varies sessions en que a cada sessió es modela una flor diferent. 15 participants màxim

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.-