Un conte, una llegenda o una tradició de paper

Taller on s’explica un conte, una llegenda o una tradició amb figures fetes de paper i on després d’aquesta cada participant pot realitzar alguna de les figures que ha aparegut en la historia. 15 participants màxim.

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-