Papallones

Visualització de les possibilitats de poder fer moltíssims models de papallones reals per acabar escollint un parell de models i realitzar-los. Aquest taller pot ser monogràfic de varies sessions on cada sessió es pot arribar a modelar una o mes papallones. 15 participants màxim

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.-