Origami en acció I (objectes)

Taller per a la confecció de diferents models d’origami que poden girar, esser llançats, guardar l’equilibri o tindre moviment propi. En aquest cas es tractaria de models d’objectes com baldufes, spinners, estrelles ninja… 15 participants màxim.

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-