Nines o ninos de paper

Taller per a la confecció d’una nina o nino de paper amb tots els seus complements per que acabi essent una joguina totalment completa. 15 participants màxim.

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-