Joies de paper

Creació d’arracades fetes de paper plegat. A cada sessió del taller es realitzarà un model d’arracada (la parella) totalment acabada i amb tota la ferramenta i complements. Aquest taller també es pot realitzar amb una sola sessió per la creació d’un joc d’arracades. 15 participants màxim

1 sessió. 1:30h. Cost 120,00.- 3 sessions. 4:30h. Cost 340,00.-

Arracades tripiramid