Formes geomètriques II (objectes)

Tallers de formes geomètriques tant planes com tridimensionals. Aquest es un taller amb infinites formes i models estretament lligats tant a la geometria com a la matemàtica. És fa molt interessant i entretingut explicar alguns conceptes d’aquestes disciplines a través de l’origami. Ideal per a qualsevol edat. 15 participants màxim.

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-